Giám đốc Phát triển kinh doanh và Hệ thống Mai Lan Lê: “Thành công là tạo ra giá trị tốt hơn cho cộng đồng”

Những ngày tháng 12, nhìn lại một năm dài với bao biến động, hẳn không ít người cảm thán “2020 như một tiếng thở dài!”. Nhưng sẽ có những người tìm thấy trong nguy biến ẩn tàng cơ hội, và chọn một thái độ tích cực để bước tiếp – không chỉ bước một mình … Đọc tiếp